BESTILLINGSBETINGELSER OG VILKÅR

HANDELSBETINGELSER FOR BESTILLING AF BILER – PRIVATE KUNDER

Disse handelsbetingelser er gældende for private kunders bestilling af en Citroën AMI gennem

K.W. Bruun Automotive A/S (www.citroen.dk/www.wismo.dk)
CVR: 63557218
Hovedvejen 1
2600 Glostrup

Tlf. +45 88 53 38 00

Disse handelsbetingelser gælder derfor ikke for andre modeller end Citroën AMI, eller hvis du køber i en fysisk butik eller gennem vores forhandlere.

1. KUNDENS AFTALEPART

 

K.W. Bruun Automotive A/S er den danske importør og formidler af online salg/leasing af bilerne på wismo.dk. Herefter er K.W. Bruun Automotive A/S benævnt ”K.W. Bruun”. Dette er de generelle vilkår og handelsbetingelser, der gælder, når en Citroën AMI bestilles via wismo.dk.

 

1.1 Aftaleindgåelse

Der er først indgået en bindende aftale, når du 1) ved køb af ny bil modtager en slutseddel fra K.W. Bruun Automotive A/S og har underskrevet denne elektronisk. Slutsedlen er kun tilgængelig i 7 dage, hvorefter din reservation automatisk annulleres, hvis ikke slutsedlen er underskrevet.

 

2. PRODUKTER OG PRISER

 

På wismo.dk kan biler importeret af K.W. Bruun samt bilrelateret produkter/tilbehør bestilles. Der tages forbehold for trykfejl, udsolgte vare, afgiftsændringer samt eventuelle prisstigninger.

Alle priser på hjemmesiden ved salg af bil til private kunder er i danske kroner og vises inklusiv moms og leveringsomkostninger.

Den samlede pris du skal betale fremgår af din slutseddel. Omkostninger til vægtafgift, grøn ejerafgift o.l. er ikke inkluderet i prisen.

Såfremt der efter du har modtaget slutseddel, men inden levering, sker lovbestemte ændringer i afgifter, skatter eller lignende, der skal betales i anledning af Bilens salg og/eller registrering, skal Prisen, hvis ikke andet er aftalt, reguleres tilsvarende op eller ned.  

Er der i slutsedlen anført en rabat, skal den del, der udgøres af afgifter (specificeret på slutsedlens forside), tilsvarende reguleres op eller ned.

3. KØBSAFTALER

 

3.1 Ved køb af bil gennem wismo.dk

Ved køb af bil gennem wismo.dk vil du efterfølgende blive kontaktet af K.W. Bruun Automotive’s kundeservice mhp. at gennemgå din bilbestilling, tilsikre at dine behov er afdækket, informere om leveringstid samt få yderligere informationer på din byttebil, hvis denne er tilføjet.

Når aftalegrundlaget er accepteret fremsendes slutseddel. Først når køber har underskrevet slutsedlen, er der indgået en bindende købsaftale.

 

4. BETALING

 

4.1 Reservationsgebyr ved køb af bil

Ved køb af bil gennem wismo.dk afgives et reservationsgebyr. Reservationsgebyret er angivet ved den givne bil.

Reservationsgebyr kan foretages med følgende betalingskort: Dankort/Visa-Dankort, Visa, Mastercard, Mobilepay. Betalingsinformationerne Køber afgiver i forbindelse med reservationsgebyret kan kun læses af betalingsudbyder Reepay.

Reservationsgebyret reserveres på dit kort og tilbagebetales altid fuldt ud ligegyldig om der indgås en bindende aftale (læs: underskrivelse af slutseddel) eller ej.

 

4.2 Betaling ved køb af bil – Kontant køb

Ved afhentning af den købte bil betales det fulde beløb til K.W. Bruun Automotive A/S. Her tages kun imod elektronisk bankoverførelse. Betalingen skal være K.W. Bruun Automotive A/S i hænde 2 hverdage inden bilen kan udleveres.

 

4.3 Betaling ved køb af bil – Finansiering gennem Jyske Finans

Hvis den købte bil skal finansieres gennem Jyske Finans, betales udbetaling 2 hverdage før afhentning, når du afhenter bilen hos K.W. Bruun Automotive A/S. Udbetalingens størrelse afhænger af dine valg, typisk 20%. Det et krav at Købers betaling tilmeldes via PBS/NETS. Den mdr. finansieringsydelser vil blive trukket automatisk gennem PBS Betalingsservice i løbetidens periode. Der skal indgås en købekontrakt med Jyske Finans inden bilen udleveres.

 

4.4 Betaling ved køb af bil – Finansiering gennem CA Auto Finance

Hvis den købte bil skal finansieres gennem CA Auto Finance, betales eventuel udbetaling 2 hverdage før afhentning, når du afhenter bilen hos K.W. Bruun Automotive A/S. Udbetalingens størrelse afhænger af dine valg, dog skal lån være på min. 50.000 kr. Det et krav at Købers betaling tilmeldes via PBS/NETS. Den mdr. finansieringsydelser vil blive trukket automatisk gennem PBS Betalingsservice i løbetidens periode. Der skal indgås en låneaftale med CA Auto Finance. 

 

5. INDREGISTRERING AF BIL

 

5.1 Fuldmagt til indregistrering

Når du accepterer handelsbetingelserne, giver du samtidig K.W. Bruun Automotive A/S fuldmagt til at indregistrere bilen på dine vegne i Danmark. Kvitteringen, der bliver udskrevet/fremsendt fra DMR, når bilen indregistreres, gælder som kvittering for indregistrering og midlertidig registreringsattest. Den endelige registreringsattest vil efterfølgende blive fremsendt med alm. post.

 

6. AFHENTNING AF BIL

 

6.1 Afhentningsdato ved køb af bilen

Ved bestilling af bilen på wismo.dk kan du angive en ønsket leveringsdato. Denne dato er udelukkende et ønske fra Købers side, og kan ikke ses som en gældende afhentningsdato. Datoen vil dog blive imødekommet hvis muligt.

Den endelige afhentningsdato og sted aftales med K.W. Bruun Automotive’s kunderservice. K.W. Bruun Automotive A/S kan ikke stilles til ansvar for eventuelle leveringsforsinkelser og kan dermed ikke lægges til last for den eventuelle tid, hvor du måtte stå i en ”billøs situation”.

Ved udlevering af bilen skal du fremvise gyldigt legitimation, fx i form af kørekort.

 

6.1 Afhentningssted

Såfremt bilen ikke ønskes udleveret hos K.W. Bruun i Glostrup, så vil der være et leveringsfee på kr. 2.500 inkl. moms. Udover hos K.W. Bruun i Glostrup, er der mulighed for afhentning hos 4 udvalgte Citroën forhandlere:

  • Bilhuset Taastrup A/S, Roskildevej 315, 2630 Taastrup
  • Karvil biler A/S, Bondovej 13-15, 5250 Odense SV
  • Kjærsgaard Auto A/S, Håndværkervej 22, 9000 Aalborg
  • Poul Munk A/S, Nørrevænget 9-23, 8600 Silkeborg

 

7. FORTRYDELSESRET

 

7.1 Ved køb af bil

Bilen er solgt som fjernsalg, hvilket betyder, at du har 14 dages fortrydelsesret. Den 14 dages fortrydelsesret løber fra dagen, hvor du afhenter bilen. Du kan også fortryde dit fjernsalgskøb, selvom bilen endnu ikke er afhentet.

 

7.1.1 Sådan fortryder du

Såfremt du ønsker at gøre brug af fortrydelsesretten, skal du informere K.W. Bruun Automotive’s kunderservice om dette pr. e-mail: kundecenter@citroen.dk.

Du skal angive tydeligt, at henvendelsen vedrører fortrydelse af køb. Fortrydelsen skal være afsendt inden udløbet af fortrydelsesfristen. Herefter har du 14 dage til at returnere bilen.

Du kan ikke fortryde købet ved at undlade at afhente bilen uden samtidig at give besked om, at du ønsker at gøre brug af din fortrydelsesret.

 

7.1.2 Returnering af bilen

Hvis du har gjort brug af din fortrydelsesret, skal du aflevere bilen samt tilhørende registreringsattest til K.W. Bruun Automotive A/S senest 14 dage efter, at du har meddelt os, at du ønsker at fortryde dit køb.

Du skal selv afholde omkostningerne til returnering af bilen, herunder omkostning til eventuel om- eller afregistrering.

 

7.1.3 Bilens stand ved returnering

Den returnerede bil skal være i samme stand som ved levering, og bilen skal returneres med alt originalt udstyr og alle dele samt alt tilbehør, som Bilen blev leveret med.

Der må ikke være sket værdiforringelse udover det for vurdering af bilen, herunder dens egenskaber, nødvendige. Du må påregne, at hvis bilen har kørt mere end 100 km. når du returnerer den til K.W. Bruun Automotive A/S, ligger det ud over en sådan nødvendig undersøgelse, og vi vil forbeholde os retten til modregne værdiforringelsen på 10% af den betalte pris.

Du hæfter altid for værdiforringelse udover ovenstående, som skyldes ualmindelig eller usædvanlig brug samt slid og skader, der måtte være opstået på bilen eller udstyr/tilbehør.

Det er tilbageleveringsstedet, som du returnerer Bilen til, der på vegne af K.W. Bruun Automotive A/S vurderer, om Bilens værdi er blevet forringet som følge af, at du har håndteret Bilen på en måde, som ikke var nødvendig, og omfanget af værdiforringelsen.

Hvis vi i vores tilbagebetaling til dig foretager fradrag for værdiforringelse, vil du modtage en skriftlig opgørelse senest samtidig med, at vi gennemfører tilbagebetalingen.

 

7.1.4 Tilbagebetaling af købesum

Vi tilbagebetaler dig den betalte købesum – efter en eventuel modregning – inden for 14 dage fra den dato, hvor vi modtog din meddelelse om, at du ønskede at gøre brug af din fortrydelsesret. Tilbagebetalingen er dog betinget af, at du har returneret bilen, og at ejendomsretten til bilen er overgået til os. Derudover er der ikke tilbagebetaling på de lovpligtige finansieringsomkostninger.

Hvis der i den fortrudte handel er indgået en byttebil, accepterer du at modtage tilbagebetaling i penge, og at du ikke er berettiget til at modtage byttebilen retur.

 

7.1.5 Fortrydelse af finansiering

Fortrydelse af finansiering skal ske ved henvendelse til det valgte Finansieringsselskab. Fremgangsmåden for sådan fortrydelse fremgår af betingelser i den finansieringsaftale, som du har indgået med finansieringsselskabet. Såfremt man fortryder købet af bilen, er det også en fortrydelse af finansieringen. Der er ikke tilbagebetaling på de lovpligtige finansieringsomkostninger.

7.1.6 Fortrydelsesretten gælder ikke

Ved køb af bil kan du ikke fortryde købet af et separat produkt, der efter levering ifølge sin natur er forbundet med et andet produkt på en sådan måde, at produkterne ikke kan adskilles fra hinanden f.eks. eftermonteret udstyr som et anhængertræk.

8. GARANTI VED KØB AF BIL

8.1 Garanti

Ved køb af bil gennem wismo.dk følger garanti fra datoen, hvor den nye bil indregistreres til Køber. Se gældende garantibetingelse for bilerne her:

Citroën Garantiprogram: http://brochurer.citroen.dk/eftermarked/garanti/garantibetingelser/

 

8.2 Garantien dækker ikke

Garantien dækker ikke normal slitage eller forhold, der kan spores tilbage til forkert brug af Produktet. Wismo eller forhandleren er ikke ansvarlig for eventuelle tab eller skader, der skyldes unormal eller forkert brug af Produktet. Alle anførte betingelser defineret i Garantiprogrammet for det enkelt mærke i 7.1 skal overholdes.

 

8.2 Spørgsmål til garantien

Hvis du har spørgsmål vedrørende garantien på bilen, kontakt venligst K.W. Bruun A/S Kundeservice.

9. REKLAMATIONSRET

Købelovens mangelsregler finder anvendelse, hvis bilen/produktet er mangelfuld.

 

10. KLAGEMULIGHEDER

Hvis du vil klage over dit køb bedes du rette henvendelse til K.W. Bruun Automotive A/S kundeservice med udførlig beskrivelse af det hændte, samt ønsket handling.

Din henvendelse vil blive behandlet af rette vedkommende, og du vil få svar retur hurtigst muligt. Vi undersøger sagen grundigt, hvorfor der må forventes et par dages undersøgelsestid, før du modtager svar.

 

10.1 Ankenævnet for biler

Kan der ikke findes en tilfredsstillende løsning for begge parter på klagen, har du mulighed for at rette klage til ankenævnet for Biler. På ankenævnets hjemmeside kan du læse mere om fremgangsmåden ved en klage.

Ring til kundeservice

Telefon: + 45 88 53 38 00

Mandag-fredag: 9:00 - 15:30.
Helligdage: Lukket.
Har du brug for hjælp?
Luk